ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โปรแกรม Microsoft Team
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ